Protectia Datelor Personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Spitalul Municipal Mangalia are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este asigurarea protectiei sociale prin servicii de sanatate, asigurarea functionarii sistemului de asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea find necesare pentru functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordarii serviciilor de sanatate.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Spitalul Municipal Mangalia si sunt comunicate altor destinatari (CNAS, CASMB, alte Case Judetene de Asigurari de Sanatate), in conditiile legii.
Datele colectate avand ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CAS pentru inregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru indeplinirea obligatiilor legale legate de proprii angajati. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, refuzul dvs de a furniza aceste date determina imposibilitatea inregistrarii unui dosar de angajare.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
In vederea cresterii eficientei sistemului de paza si pentru asigurarea securitatii persoanelor si a spatiului public, Spitalul Municipal Mangalia a instalat un sistem de supraveghere video interior si exterior, prelucrand astfel imaginile tututor persoanelor care intra in incinta institutiei. Imaginile inregistrate sunt stocate si comunicate numai Politiei in caz de evenimente flagrante si a cercetarii judiciare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa datata si semnata la Spitalul Municipal Mangalia, Str. Rozelor Nr.2, Mangalia.
Observatie:
*Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.