Spitalul Municipal Mangalia este o unitate sanitară de tip pavilionar, înfiinţată în anul 1973 prin Decizia nr. 230 din 28 iunie 1973, situată la o distanţă de aproximativ 50 km de principala unitate sanitară a judeţului şi deserveşte o populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori ai oraşului şi ai localităţilor limitrofe .
Spitalul furnizează servicii medicale în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatorie, fiind organizat în conformitate cu prevederile Legii Nr. 95/2006 – Legea Spitalelor. Deoarece spitalul este situat la ţărm de mare , în timpul sezonului estival adresabilitatea este cu mult mai mare, prezentându-se pentru acordarea de ingrijiri medicale de urgenţă şi turiştii aflaţi în concedii pe litoral .
Spitalul Municipal Mangalia este condus de un manager.
În cadrul Spitalului Municipal Mangalia funcționează un Comitet Director format din managerul spitalului, directorul medical și directorul financiar- contabil
Spitalul Municipal Mangalia dispune de o structură complexă de specialităţi medicale, avizata de Ministerul Sanatatii si aprobată prin Dispozitia Primarului Municipiului Mngalia nr. 693/09.06.2011, având un număr de 295 de paturi spitalizare continuă şi 20 paturi spitalizare de zi.


Structura pavilionară a spitalului cuprinde 5 clădiri , situate în aceeași curte , după cum urmează:

Pavilionul B ( clădirea principală ) în care funcționează următoarele structuri :

 • - Secția medicină internă , inclusiv compartimentele din cadrul secției – etaj I;
 • - Secția ortopedie și traumatologie – etaj II, hol dreapta ;
 • - Secția sanatorială TBC osteoarticular copii – etaj II, hol stânga;
 • - Secția recuperare traumatoogică ,vertebra-medulară și neuromotorie – etaj III ;
 • - Secția chirurgie generală, inclusiv compartimentul urologie – etaj IV, hol dreapta;
 • - Secția ATI – etaj V;
 • - Blocul operator chirurgie, ortopedie – etaj V;
 • - Compartimentul de Primiri Urgențe – parter;
 • - Ambulatoriul integrat: chirurgie generală, neurologie și ortopedie traumatologie – parter;
 • - Laborator analize medicale – parter ;
 • - Laborator radiologie și imagistică medicală – parter ;

Pavilionul A, aflat la o distanță de 250 metri față de Pavilionul B , în care funcționează următoarele structuri :

 • - Secția obstetrică ginecologie – parte și etaj II;
 • - Compartimentul neonatologie – etaj II ;
 • - Bloc operator obstetrică ginecologie – etaj I;
 • - Compartiment ATI – obstetrică ginecologie –etaj I ;
 • - Secția pediatrie- etaj I;

Pavilionul C aflat la o distanță de 100 metri față de Pavilionul B , în care funcționează următoarele structuri :

 • - Dispensar TBC – parter ;
 • - Cabinet oncologie medicală – etaj I ;
 • - Ambulatoriul integrat : endocrinologie, oftalmologie, dermatovenerologie, ORL – etaj I;
 • - Compartiment prevenire și control al infecțiilor nosocomiale – parter ;
 • - Farmacia cu circuit închis .

Pavilion Prosectură aflat la o distanță de 150 metri față de Pavilionul B, în care funcționează Serviciul de anatomie patologică

Pavilionul administrativ.

Activitatea tehnico - economică şi administrativă este organizată pe servicii, birouri şi compartimente funcţionale conform structurii organizatorice stabilită de Comitetul Director .
În cadrul Pavilionului administrativ, la parter funcționează :

 • - Serviciul ATATI (administrativ, tehnic, aprovizionare, investiții, transport);
 • - Centrala telefonică ;
 • - Birou de internări;
 • - Compartiment statistică medicală;
iar la etajul I funcționează :
 • - Compartimentul RUNOS;
 • - Compartimentul Financiar contabilitate;
 • - Secretariat registratură;

Din totalul de 295 de paturi , 215 de paturi sunt pentru pacienţi cu afecţiuni acute a căror decontare se efectuează în sistem DRG , iar diferenţa de 80 de paturi este pentru pacienţi cu afecţiuni cronice (Secția recuperare traumatologică vertebro-medulară și neuromotorie – 55 paturi și Secția sanatorială TBC osteoarticular copii – 25 paturi ) .
Populaţia arondată Spitalului Municipal Mangalia reprezintă aproximativ 60.000 , rezultând o medie a paturilor de 3,66 la mia de locuitori, faţă de media europeană a paturilor care este de 5,6 la mia de locuitori .