Conditiile de internare

Criteriile de internare care trebuiesc respectate sunt:

 • Urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala
 • Diagnosticul nu poate fi stabilit ambulatoriu
 • Tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare

Acte necesare pentru internare

Documentele care trebuiesc prezentate la internare:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie
 • Bilet de internare de la medicul specialist
 • Biletul de identitate/carte de identitate
 • Adeverinta de serviciu - pentru angajati in vederea eliberarii concediilor medicale
 • Card de sanatate / adeverinta CAS
 • Adeverinta de elev sau student
 • Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete, carnet sanatate)
 • Pentru cetateni straini: pasaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sanatate, card european de asigurari de sanate, eventual permis de sedere